BeautyOnCode
Code your life in an elegant way

beautyoncode.com là một blog cá nhân viết về lập trình, làm blog, hành trình phát triển bản thân và những câu chuyện trong cuộc sống xung quanh.

Blog được sáng tạo bởi Thanh Nguyen – một web developer👩‍💻, blogger yêu code 🥰, đam mê phát triển bản thân 💪 và yêu thích các công việc thiện nguyện ❤️.

Hãy đăng ký để mình có thể gửi bài mới và các nội dung thú vị khác đến email bạn nhé 👉
Bạn cũng có thể follow mình ở fanpage này

* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp